Zákaznická linka: 354 414 200 |  e-mail:  |
Poruchy: 354 597 111, 739 543 471  

Prezentační den stavby
„Rekonstrukce přivaděčů z prameniště Úpravny vody Nebanice“

TZ Prezentacni den

Předváděcí den výjimečné stavby „Rekonstrukce přivaděčů z prameniště Úpravny vody Nebanice“, pořádaný investorem, vodohospodářskou společností CHEVAK Cheb, a.s., se uskutečnil 14. června 2018. Důvodem této prezentace byl záměr seznámit její účastníky nejen s  mimořádným regionálním významem realizované investice, ale i se způsobem jejího provedení - bezvýkopovou technologií. Pro pozvané hosty byla na několika místech stavby připravena ukázka praktického provádění této technologie a to zatažení PE potrubí přes redukční čelist do stávajícího potrubí surové vody s přilnutím stěn bez mezikruží.

Prezentační den otevřel zástupce investora této významné stavby, předseda představenstva společnosti CHEVAK Cheb, a.s. Ing. Steffen Zagermann těmito slovy:
„Stavba je pro naši společnost důležitá a význačná především z důvodů zajištění plynulých dodávek pitné vody pro 2/3 okresu Cheb, čili pro více než 60 000 obyvatel území měst Cheb, Františkovy Lázně, Aš, Hranice, Skalná, Plesná a v budoucnu také s možností nouzového zásobování pro obyvatele okresů Sokolov a Karlovy Vary.“

Prezentačního a zároveň předváděcího dne této stavby se za českou stranu zúčastnili představitelé dotčených měst a obcí, akcionáři a členové dozorčí rady vodohospodářské společnosti CHEVAK Cheb, a.s., zástupci projektantů a projekční kanceláře, dodavatelů stavebních prací i materiálového a technického zázemí, dále vodáren okresů Sokolov, Karlovy Vary, Kraslice i vzdálenějších vodárenských společností - Žďáru nad Sázavou a Plzně. Z německé strany se zúčastnili reprezentanti společností ZWAV Zweckverband Wasser Abwasser Vogtland – Sasko, EMS – Energieversorgung Selb –Marktrewitz za Oberfranken, Wassernachbarschaft /vodní sousedství Tirschenreuth jako města Waldsassen, Tirschreuth, Oberes Fichtelnaabtal a společnosti Main – Donau Netzgeselschaft. Nechyběli ani zástupci státní správy a samosprávy z české strany i sousedního Weidenu a Waldsassenu.

Zvolený způsob rekonstrukce přivaděčů bezvýkopovou technologií představuje vtahování nového potrubí z PE do potrubí stávajícího po úsecích v délkách až 600 m. Pro zatahování jsou použity trubní systémy s PE – 100 a CRP – 100 od společnosti SIMOWA A6. Armaturní šachty jsou vyhotoveny na míru z prefabrikovaných dílů a vystrojené nerezovým potrubím ve výrobním závodě společnosti Bauer Beton.

Zhotovitelem stavby je společnost Josef Pfaffinger Bauunternehmung GmbH z Passau. Stavba byla zahájena předáním staveniště zhotoviteli dne 3.8.2017 a má být hotova do 16 měsíců, tj. do prosince 2018. Celkové investiční náklady stavby se předpokládají ve výši 103 850 000 Kč.

V Chebu 14.6.2018

Musíme to opravit 4web

V Pivovarské ulici v Chebu
proběhne velká oprava kanalizace

Před rekonstrukcí povrchů v Pivovarské ulici provede vodohospodářská firma CHEVAK Cheb, a.s. rozsáhlou opravu kanalizace.
Od začátku března až do konce listopadu bude postupně v etapách opraven celý úsek hluboko uloženého kanalizačního vedení od křižovatky s Evropskou ulicí až k viaduktům za Kauflandem.

Řidiči se během prací musí připravit na dopravní omezení. Provoz bude v místě oprav veden jen jedním směrem v jednom jízdním pruhu, pro druhý směr bude vyznačena objízdná trasa sousedními ulicemi. Postupně se omezení bude týkat vždy jednoho rekonstruovaného úseku Pivovarské ulice, ve zbytku ulice pak bude provoz zachován ve standardním režimu.

Oprava kanalizace v Pivovarské ulici je velkou a náročnou akcí obnovy vodohospodářského majetku na Chebsku. Kanalizace v Pivovarské ulici je uložena ve značné hloubce, což znemožňuje využití bezvýkopových metod. Kanalizační vedení je již vzhledem ke svému stáří na hranici životnosti a pro zajištění budoucího bezproblémového používání je jeho oprava nutností. Zajímavostí na celém projektu je, že v blízkosti železničních viaduktů je kanalizace mírně vychýlena ze své trasy, zřejmě v důsledku bombardování nádraží a jeho okolí na konci druhé světové války. Po provedení oprav kanalizace plánuje vlastník komunikace rekonstrukci jejích povrchů.

Společnost CHEVAK Cheb, a.s. se omlouvá za dopravní omezení a dovoluje si občany z dané lokality i projíždějící řidiče požádat o trpělivost a shovívavost během náročných stavebních prací.

Dopravní opatření jednotlivých fází jsou zřejmé z příloh
v sekci ke stažení zde: Doprava Pivovarská Fáze 1 - 5

© 2018 Chevak, a.s., All Rights Reserved. Designed By Danny