CHEVAK Cheb, a.s., Tršnická 4/11, 350 02 Cheb,
Kontakty
Zákaznická centra Plánované odstávky Nahlásit poruchu

Plánované odstávky

K přerušení dodávky pitné vody dochází ve výjimečných případech:

  • porucha na distribuční síti pitné vody
  • technické důvody provozovatele
  • neoprávněný odběr nebo porušení smluvních podmínek odběratelem

 

Přerušení dodávky pitné vody se řídí zákonem 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu (zákon o vodovodech a kanalizacích)
Při přerušení dodávky pitné vody doporučujeme :

  • nechat po dobu odstávky uzávěry studené a teplé vody uzavřené
  • neuvádět do provozu pračky, myčky nádobí a jiné spotřebiče, jejichž provoz je závislý na dodávce vody

 

V období přerušení/obnovení dodávky vody:

  • může být přívod vody na krátkou dobu bez předchozího upozornění spuštěn příp. znovu uzavřen
  • může dojít k přechodnému poklesu tlaku
  • po obnovení dodávky vody dojde k zabarvení vody, doporučujeme odběratelům nejdříve vnitřní rozvod vody před používáním odpustit

 

Informace o plánovaných odstávkách na odběrných místech nebo lokalitách jsou uvedeny v příslušných podrubrikách jednotlivých provozů (menu vlevo)