Fakturace

 • Fakturace

  Chevak fakturaFAKTURACE

  Po obdržení odečtů z Vašich vodoměrů ze Zákaznické kanceláře provedeme vyúčtování spotřeby a vystavíme fakturu se splatností 14 dní od data vystavení a odešleme způsobem dohodnutým ve smlouvě. Způsoby zasílání jsou poštou nebo e-mailem ve formátu PDF (pro odesílání e-mailem stačí vyplnit formulář
  Souhlas s elektronickým zasíláním daňových dokladů“),
  případně datovou formou ISDOC.

  Vzorový dokument faktury najdete zde: Vzorová faktura

  ZÁLOHY:

  Při uzavření smlouvy a jako příloha k vystavené faktuře obdržíte rozpis zálohových plateb za dodávku vodného a stočného. Počet záloh je závislý na sjednané četnosti záloh – 11 měsíčních záloh a jedno vyúčtování fakturou nebo 3 kvartální zálohy a jedno vyúčtování nebo roční záloha a jedno vyúčtování.

  Splatnost záloh je vždy k 15. dni v měsíci.
  Plátcům DPH zasíláme ke každé přijaté zálohové platbě daňový doklad emailem.

  Výše záloh je stanovena dle spotřeby předchozího období (roku) a je automaticky přepočtena při řádném vyúčtování. Můžete si požádat o změnu výše záloh, a to písemně, e-mailem: , nebo osobně v zákaznické kanceláři.

  Náhled na vzorový Rozpis plateb s popisy najdete zde: Rozpis plateb

  Další informace můžete najít zde: „Otázky a odpovědi k zálohovým platbám".

  ZPŮSOB ÚHRADY ZÁLOH A FAKTUR:

  Inkaso – k tomuto způsobu úhrady nám musíte nahlásit číslo vašeho účtu a zároveň si v bance sjednat
  povolení k inkasu ve prospěch našeho účtu (14102331/0100 nebo 218122/0800) s dostatečným limitem
  tak, abychom mohli bezproblémově inkasovat peníze v daném termínu z Vašeho účtu za zálohy a faktury.

  – Bankovní převod – k tomuto způsobu úhrady nic nedokládáte

  – SIPO – k tomuto způsobu úhrady je nutné nám doložit spojovací číslo, které najdete na platebním dokladu České pošty (aby SIPO řádně z naší strany proběhlo, zvažte výši povoleného limitu). Více informací najdete zde: SIPO

  VYÚČTOVÁNÍ ZÁLOH:

  Do faktury jsou zahrnuty jen ty zálohy, které byly v době vystavení faktury již uhrazeny.
  Vznikne-li při vyúčtování přeplatek, je vypořádán dle uzavřeného smluvního vztahu:

  – pokud je ve smlouvě uvedeno „Přeplatek vracet = ANO“,
  bude vrácen na Vámi uvedené bankovní spojení. V případě, že nemáte uvedené bankovní spojení
  a budete požadovat vrácení přeplatku složenkou, je tato služba zpoplatněna, viz „Ceník ostatních služeb“.

  – pokud je smluvně dohodnuto „Přeplatek vracet = NE“,
  použijeme přeplatek k úhradě a ponížení záloh na další období.

  REKLAMACE FAKTUR:

  – telefonicky (tel. 354 414 200) – pro tuto komunikaci si prosím připravte „Číslo odběrného místa“
  (uvedeno na
  faktuřenebo ve smlouvě), případně „Variabilní symbol reklamované faktury“
  a to k urychlení naší vzájemné telefonické komunikace

  osobně – návštěvou zákaznické kanceláře, kde u našich přepážek v příjemném prostředí reklamaci vyřídíte

  poštou nebo e-mailem – v tomto případě nám zašlete originál faktury s popisem problému na adresu naší společnosti nebo email:

  podrobné informace viz „Reklamační řád“   

  NEUHRAZENÉ POHLEDÁVKY:

  V případě, že neobdržíme úhradu faktury nebo zálohy ve lhůtě splatnosti, zašleme Vám po třech dnech upozornění formou SMS nebo e-mailu. Není-li provedena úhrada po tomto upozornění, zasíláme po 15-ti dnech od data splatnosti 1. upomínku. Není-li ani po tomto upomenutí pohledávka uhrazena, zasíláme po 25-ti dnech od data splatnosti Oznámení o přerušení dodávky pitné vody. Součástí tohoto oznámení je výše neuhrazené pohledávky a poplatek ve výši 100,- Kč za náklady spojené s upomínáním. Zaplacením celé pohledávky bude přerušení dodávky vody pozastaveno (doporučujeme zákazníkům příjem úhrady za pohledávku si u nás ověřit – zákaznická kancelář).

  Pokud neobdržíme úhradu ani na základě tohoto oznámení, jsme povinni Vám na odběrném místě přerušit dodávku pitné vody. V případě záloh probíhá uzavření vody až po neuhrazené druhé záloze. Případná neuhrazená pohledávka bude předána právnímu oddělení k soudnímu vymáhání.

  V případě skutečného přerušení dodávky pitné vody z důvodu nezaplacení pohledávek jsme při obnovení dodávky vody nuceni účtovat služby ve výši 1.600,- Kč + DPH.

  Více „Ceník ostatních služeb “

 • Otázky a odpovědi k zálohovým platbám

  Otázky a odpovědi k zálohovým platbám

  Společnost CHEVAK Cheb, a.s., která Vám zajišťuje dodávky pitné vody a odvádění odpadních vod, přichází se změnou, která se týká přechodu na zálohové platby za poskytování vodohospodářských služeb. Tímto krokem se snaží vyjít vstříc Vašim potřebám a zároveň zefektivnit svoji vlastní činnost. Nutnou podmínkou pro přechod na zálohové platby je podepsání nové smlouvy o dodávce vody a odvádění odpadních vod. Do těchto smluv byly zapracovány také nutné požadavky vycházející z novely zákona o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu (dále jen ZVaK) a nový Občanský zákoník. Z těchto důvodů mají smlouvy zcela nové znění.

  Nejčastější otázky
  a odpovědi k zálohovým platbám.

  Jaké jsou výhody přechodu na zálohové platby?

  Se zavedením zálohových plateb bude u Vás proveden odečet vodoměru jen jednou za rok.
  Tím se sníží potřeba Vaší přítomnosti při odečtech ze současných čtyř ročně. Zálohové platby budou nižší než částka za fakturu,
  kterou v současnosti platíte každé čtvrtletí. Vaše výdaje za odběr vody budou tak rovnoměrně rozloženy do jednotlivých měsíců.
  Pokud budete mimo odběrné místo delší dobu, můžete si zálohy uhradit dopředu a nemusíte mít obavy, že faktura, vystavená v termínu, je již delší dobu po splatnosti. 

  Kde mohu novou odběratelskou smlouvu uzavřít ?

  Nové smlouvy můžete uzavřít v zákaznických kancelářích naší společnosti v Mariánských Lázních - pro oblast Mariánské Lázně a okolí,
  a v Chebu pro oblast Chebska a Ašska. Kontakt na zákaznické kanceláře najdete na našich webových stránkách - zde

  Jak mohu podepsání nové smlouvy nejefektivněji urychlit ?

  Pro urychlené jednání k podpisu nové smlouvy je na webových stránkách naší společnosti připraven pro zákazníky „Formulář pro zálohové platby“ (odkaz ke stažení),
  vč. souboru Plné moci a nebo na modré liště naší uvítací webové stránky v sekci ke stažení.
  Po jeho vyplnění a odeslání vás bude v nejbližším termínu kontaktovat naše zákaznická kancelář. Návrh nové smlouvy si můžete nechat zaslat i na vaši e-mailovou adresu,
  kdy si ji můžete v klidu přečíst a tím zkrátíte jednání při vlastním podpisu nové smlouvy v zákaznické kanceláři. 

  Co potřebuji k uzavření nové smlouvy
  na dodávku vody a odvádění odpadních vod?

  • Doklady potřebné k uzavření nové smlouvy na stávajícího vlastníka nemovitosti:
   - občanský průkaz,

   - číslo bankovního účtu nebo spojovací číslo pro SIPO.
  • Doklady potřebné pro uzavření nové smlouvy při změně vlastníka nemovitosti:
   - občanský průkaz,

   - doklad o vlastnictví připojené nemovitosti tzn. výpis z katastru nemovitostí (KN) nebo kupní smlouva s potvrzením vkladu do KN v případě, že převod není do KN ještě zapsán,
   - předávací protokol mezi původním a novým vlastníkem včetně stavu vodoměru - „Odhláška k odběrnému místu" (najdete zde)
   - číslo bankovního účtu nebo spojovací číslo pro SIPO.
  • Doklady potřebné k uzavření nové smlouvy k nově napojené nemovitosti:
   - občanský průkaz,

   - doklad o vlastnictví připojené nemovitostitzn. výpis z katastru nemovitostí (KN) nebo kupní smlouva s potvrzením vkladu do KN v případě, že převod není do KN ještě zapsán,
   - vyplněnou a odsouhlasenou „Přihlášku na vodovodní a kanalizační přípojku" (předlohu k vytištění zde)
   - číslo bankovního účtu nabo spojovací číslo pro SIPO.

  Co potřebuji k uzavření  smlouvy na likvidaci odpadu nebo odpadních vod?

  -občanský průkaz,
  -
  vyplněnou a odsouhlasenou „Žádost o uzavření smlouvy na likvidaci splaškových odpadních vod a kalů".
  Tento formulář naleznete v menu „Zákazník/Žádost o uzavření smlouvy likvidace odpadních vod a kalů“
  (pro Aš |pro Cheb |pro Mar. Lázně )

  Jaká výše zálohové platby bude stanovena?
  Jakou formu úhrady mohu zvolit?

  • Záloha vám bude vypočtena na základě dosavadní spotřeby a bude ji možno platit prostřednicvím SIPO, inkasem z účtu nebo trvalým příkazem.
  • Výše záloh je závislá na očekávané roční spotřebě, která se vypočte z vaší průměrné spotřeby z minulé období na den, vynásobené platnou cenou ze 1 m3 a 365 dny.
   Výše zálohy pak bude 1/12 této očekávané roční spotřeby.
  • Pokud  očekávaná roční spotřeba bude 2400 Kč/rok a více, budou Vám zálohy stanoveny měsíčně a to v minimální výši 200 Kč.
   Během roku tak zaplatíte jedenáct záloh a dvanáctý měsíc proběhne vyúčtování fakturou.
  • Pokud je očekávaná roční spotřeba významně nižší než 2400 Kč, budou Vám stanoveny zálohy čtvrtletní nebo roční.
   Při čtvrtletních zálohách se platí tři zálohy a v posledním čtvrtletí proběhne vyúčtování fakturou.

  Mohu si upravit výši zálohové platby podle vlastního uvážení a jak?

  • Úprava předepsané zálohy je možná v případě, že Vaše aktuální spotřeba v odběrném místě neodpovídá původní předpokládané spotřebě, na základě které byly zálohové platby stanoveny.
  • Úpravu zálohových plateb Vám provedeme v příslušných zákaznických kancelářích na základě Vaší žádosti a to osobní, telefonické nabo e-mailem.

  Ke kterému dni v měsíci se budou platit zálohy a jaký variabilní symbol mám při platbě použít?

  Splatnost záloh bude vždy k 15. dni daného měsíce. Výjimkou jsou zálohy placené přes SIPO, kdy je splatnost stanovena na poslední den v daném měsíci,
  není-li uvedeno jinak na vašem rozpisu bezhotovostních plateb SIPO. Pro správné přiřazení zálohových plateb uvádějte variabilní symbol,
  uvedený v předpisu zálohových plateb, který obdržíte při podpisu smlouvy a vždy bude přiložen i k závěrečné faktuře.

  Jaký způsob platby (SIPO, inkaso nebo převod na účet) si mám zvolit ?

  Pro placení záloh doporučujeme využít SIPO nebo přímé inkaso.

  Kdy a jak proběhne odečet vodoměru a vyúčtování záloh?

  Pro každé odběrné místo bude stanoven měsíc vyúčtování. Ve stanoveném měsíci bude proveden roční odečet a zaslána konečná faktura.
  Faktura je vystavena na základě zjištěné spotřeby vody a odpočtu výše  uhrazených záloh. Současně se zúčtovací fakturou obdržíte předpis zálohových plateb na následující fakturační období.
  Protože je měsíc vyúčtování stanoven podle harmonogramů  tras odečtů, nelze jej měnit podle přání zákazníků.

  Co se stane, když budu mít na faktuře přeplatek ?

  Pravděpodobnost přeplatku je minimální, neboť náš systém je nastaven na 11-ti zálohách a konečném ročním vyúčtování. Dojde-li i přesto k přeplatku, bude použit pro zaplacení zálohových plateb na následující fakturační období.

  Když potřebuji znát přesnou fakturaci ke konci roku, co mám pro to udělat?

  Pokud potřebujete uvést na faktuře přesný stav vodoměru k 31.12. (např. pro účetnictví), můžete nám tento stav nahlásit.
  Při vyúčtování bude na faktuře uveden jeden řádek s odběrem do 31.12. a druhý řádek s odběrem od 1.1. do fakturačního odečtu v měsíci vyúčtování.

  Připravujete další novinky?

  Nově zavádíme možnost zasílání faktur elektronicky na vaši e-mailovou adresu, kterou uvedete při podepisování nové smlouvy a prostřednictvím které nám můžete kdykoli hlásit změny,
  týkající se vašeho odběrného místa (např. kontaktní údaje, žádost o úpravu vašich záloh, hlášení stavu vodoměru, atd.)

  Pokud máte další dotazy, na které potřebujete znát odpověď,
  neváhejte kontaktovat zákaznickou kancelář provozu Mariánské Lázně, Cheb  nebo Aš. Rádi vám pomůžeme.

  Provoz

  Telefonní číslo

  E-mail

  Adresa zákaznické kanceláře

  Cheb

  +420 354 414 207

  Tršnická 4/11,
  Cheb
  350 02

  +420 354 414 288
  +420 739 543 355

  Tršnická 4/11,
  Cheb
  350 02

  Mariánské Lázně

  +420 354 622 717


  Luční 362,
  Mariánské Lázně
  353 01

 • Zálohové platby

  Chevak fakturaZÁLOHY:

  Při uzavření smlouvy a jako příloha k vystavené faktuře obdržíte rozpis zálohových plateb za dodávku vodného a stočného. Počet záloh je závislý na sjednané četnosti záloh – 11 měsíčních záloh a jedno vyúčtování fakturou nebo 3 kvartální zálohy a jedno vyúčtování nebo roční záloha a jedno vyúčtování.

  Splatnost záloh je vždy k 15. dni v měsíci.
  Plátcům DPH zasíláme ke každé přijaté zálohové platbě daňový doklad emailem.

  Výše záloh je stanovena dle spotřeby předchozího období (roku) a je automaticky přepočtena při řádném vyúčtování. Můžete si požádat o změnu výše záloh, a to písemně, e-mailem: , nebo osobně v zákaznické kanceláři.

  Náhled na vzorový Rozpis plateb s popisy najdete zde: rozpis plateb

  Další informace můžete najít zde: „Otázky a odpovědi k zálohovým platbám".

  ZPŮSOB ÚHRADY ZÁLOH A FAKTUR:

  Inkaso – k tomuto způsobu úhrady nám musíte nahlásit číslo vašeho účtu a zároveň si v bance sjednat
  povolení k inkasu ve prospěch našeho účtu (14102331/0100 nebo 218122/0800) s dostatečným limitem
  tak, abychom mohli bezproblémově inkasovat peníze v daném termínu z Vašeho účtu za zálohy a faktury.

  – Bankovní převod – k tomuto způsobu úhrady nic nedokládáte

  – SIPO – k tomuto způsobu úhrady je nutné nám doložit spojovací číslo, které najdete na platebním dokladu České pošty (aby SIPO řádně z naší strany proběhlo, zvažte výši povoleného limitu). Více informací najdete zde: SIPO

  VYÚČTOVÁNÍ ZÁLOH:

  Do faktury jsou zahrnuty jen ty zálohy, které byly v době vystavení faktury již uhrazeny.
  Vznikne-li při vyúčtování přeplatek, je vypořádán dle uzavřeného smluvního vztahu:

  – pokud je ve smlouvě uvedeno „Přeplatek vracet = ANO“,
  bude vrácen na Vámi uvedené bankovní spojení. V případě, že nemáte uvedené bankovní spojení
  a budete požadovat vrácení přeplatku složenkou, je tato služba zpoplatněna, viz „Ceník ostatních služeb“.

  – pokud je smluvně dohodnuto „Přeplatek vracet = NE“,
  použijeme přeplatek k úhradě a ponížení záloh na další období.

© 2021 Chevak, a.s., All Rights Reserved. Designed By Danny