Zákaznická linka: 354 414 200 |  e-mail:  |
Poruchy: 354 597 111, 739 543 471  
Chevak samo 01Samoodečet a vyúčtování
- Informace pro odběratele

Společnost umožňuje svým odběratelům požádat si o mimořádnou fakturaci vodného a stočného k 31. 12. 2020.
Poslední možný termín pro nahlášení samoodečtu vodoměru pro mimořádnou fakturaci se zdanitelným plněním 31. 12. 2020 je pondělí
4. 1. 2021. Samoodečet je možné nahlásit přes internetové stránky přes „Stav vašeho vodoměru“ nebo zasláním stavu vodoměru, čísla OM a tel. kontaktu na emailové adresy pracovnic zákaznických kanceláří.

© 2021 Chevak, a.s., All Rights Reserved. Designed By Danny