Zákaznická linka: 354 414 200 |  e-mail:  |
Poruchy: 354 597 111, 739 543 471  

Warning: file_exists(): open_basedir restriction in effect. File(/templates/shaper_helix3/html/mod_sp_smart_slider/tmpl/sportson/view.php) is not within the allowed path(s): (/pub/chevakwa/chevak.cz:/pub/chevakwa/_include) in /pub/chevakwa/chevak.cz/web/www/modules/mod_sp_smart_slider/mod_sp_smart_slider.php on line 36
01 / 07

Společnost v pohybu

DSC 9670

DSC 9623

DSC 9567

O nás…

Smyslem a základním posláním naší společnosti je služba veřejnosti v oblasti zásobování pitnou vodou, odvádění a čištění odpadních vod.
CHEVAK Cheb, a.s. zajišťuje dodávky pitné vody pro 85 tisíc obyvatel okresu a odvádí a čistí odpadní vody nejmodernějšími a inovačními technologiemi.

DSC 3036

DSC 3051

Další podnikání je směrováno do projektové a laboratorní činnosti, provádění vodohospodářských staveb, prací se strojními a stavebními mechanismy a prodeje zboží (vodohospodářského materiálu). Jsme vlastníkem nebo provozujeme vodárenskou infrastrukturu – vodovody, kanalizace, úpravny vody, čistírny odpadních vod, vodojemy a další zařízení na sítích. Podpořeni zkušenostmi z výstavby a provozování vlastních zařízení jsme pro naše zákazníky jako regionální dodavatel vody a likvidátor odpadních vod komplexním a inovativním partnerem.

DSC 9539

Voda, vzácná samozřejmost…

Číst více:
02 / 07

Dodávky pitné vody

Územní působnost pitná voda

Územní působnost - pitná voda

Chevak Mapa VZ rev 2021 1

03 / 07

Odvoz a likvidace odpadních vod

Odvoz odpadu

Dle § 38, odst. 6, zákona č. 254/2001 Sb. (vodní zákon) je ten, kdo akumuluje odpadní vody v bezodtokové jímce, povinen zajišťovat jejich zneškodňování tak, aby nebyla ohrožena jakost povrchových nebo podzemních vod a na výzvu vodoprávního úřadu nebo České inspekce životního prostředí prokázat jejich zneškodňování v souladu s tímto zákonem. Kaly z čistíren odpadních vod a další biologicky rozložitelné odpady patří dle § 25, zákona č. 185/2001 Sb. (o odpadech) mezi tzv. vybrané odpady.

Nasavameuvas Dle § 80, odst. 1, tohoto zákona může obecní úřad kontrolovat, zda se fyzická osoba zbavuje odpadu v souladu s tímto zákonem. Tato povinnost se vztahuje rovněž na kaly ze septiků. V případě likvidace odpadních vod ze žump či kalů ze septiků na našich čistírnách odpadních vod v Chebu, Aši nebo Mariánských Lázních můžeme příslušný doklad poskytnout.

Pomineme-li zákonné předpisy, je vypouštění splašků volně do terénu nebo jejich využívání k hnojení zahrad také hygienicky velmi rizikové.

Doba biologického rozkladu řady látek obsažených ve splaškových odpadních vodách je v přírodních podmínkách velmi dlouhá, proto je pro ochranu životního prostředí potřeba likvidovat tyto vody pomocí dostatečně účinných technologií. Konkrétně se jedná o čistírny odpadních vod, do kterých je možné vyvézt také obsah Vaší žumpy nebo septiku.

Společnost CHEVAK Cheb, a.s. tyto služby nabízí a spolehlivě zajišťuje.
Abychom Vám usnadnili vyřízení nutných formalit je součástí tohoto letáku i Žádost o uzavření smlouvy na likvidaci odpadních vod a kalů.

Odvoz postup

04 / 07

Čištění odpadních vod

Pečujeme o to nejcennější

05 / 07

Čištění odpadních vod

Pečujeme o to nejcennější

06 / 07

Moderní technologie

pro nejvyšší kvalitu

07 / 07

Voda…

vzácná samozřejmost

Coronavirus infoVážení zákazníci,
v souvislosti s epidemií koronaviru COVID - 19 v posledních měsících sdělujeme touto cestou odpovědi na nejčastější otázky týkající se této problematiky:

Co to koronavirus vůbec je?
Co o něm víme?

Koronaviry jsou velká rodina virů, které mohou způsobit onemocnění u zvířat nebo lidí. U lidí je známo, že několik koronavirů způsobuje respirační infekce sahající od běžného nachlazení po těžší onemocnění, jako je respirační syndrom na Středním východě (MERS) a těžký akutní respirační syndrom (SARS). Poslední objevený koronavirus způsobuje onemocnění koronavirů COVID-19. Koronavirus (Coronavirus) je nově identifikovaný virus patřící do podobné skupiny jako virus způsobující onemocnění SARS (Severe Acute Respiratory Syndrome). Je sedmým známým koronavirem tohoto typu. Sekvenční analýza (detailní analýza DNA) prokázala příbuznost s virem, který v nedávné minulosti způsobil v Asii epidemii “SARS”.

Co je COVID-19?

COVID-19 je infekční onemocnění způsobené nejnovějším objeveným koronavirem. Tento nový virus a nemoc byly neznámé před vypuknutím nákazy v čínském Wu-chanu v prosinci 2019.

Jaké jsou příznaky COVID-19?

Mezi nejčastější příznaky infekčního onemocnění COVID-19 patří horečka, únava a suchý kašel. Někteří pacienti mohou mít bolesti, nosní kongesci, rýmu, bolest v krku nebo průjem. Tyto příznaky jsou obvykle mírné a postupně se zhoršují. Někteří lidé se nakazí, ale nevykazují žádné příznaky a cítí se dobře. Většina lidí (asi 80%) se zotavuje z nemoci, aniž by potřebovala zvláštní léčbu. Přibližně 1 ze 6 lidí, kteří dostanou COVID-19, se stává vážně nemocným a má problémy s dýcháním. Starší lidé a ti, kteří mají základní zdravotní problémy, jako je vysoký krevní tlak, srdeční problémy nebo cukrovka, mají větší předpoklad vážného onemocnění. Asi 2% lidí s touto chorobou zemřelo. Lidé s horečkou, kašlem a dýchacími potížemi by měli vyhledat lékařskou pomoc.

Jak působí na lidský organismus?

Vyvolává onemocnění podobné zápalu plic se suchým kašlem. Je provázen únavou a horečkou. Objevuje se snížené množství bílých krvinek. Průběh je velmi podobný onemocnění způsobeného chřipkovými viry. V některých případech napadá ledviny a v těch nejzávažnějších způsobuje smrt.

Rozdíl mezi koronavirem a klasickým chřipkovým virem?

Chřipka bývá doprovázena bolestmi v krku, ucpaným nosem, rýmou, bolestí svalů a kloubů. Pacienti s koronavirem mívají v počátečních stádiích většinou jen bolesti na plicích a dušnost. Příznaky ale mohou být obdobné jako při sezónní chřipce nebo mohou být mírné, ale nemusí být žádné. V současné době vrcholí chřipková sezóna. Každoročně na chřipku a problém s ní spojené ročně v ČR zemře cca 2000 lidí!

Šíří se vodou nebo ne?

Pravděpodobnost šíření koronaviru pitnou vodou se blíží nule. Tyto viry k úspěšnému přenosu potřebují krátkou dobu zdržení mimo tělo. Přenášejí se tedy kapenkovou cestou (prskání, kýchání), přímým fyzickým kontaktem s nakaženým (doteky a následný vstup do těla ústy nebo sliznicemi), kontaktem s předměty, jichž se dotkl nakažený (dotek a následný přenos ústy nebo sliznicemi). Zvýšená hygiena je nejlepší prevence stejně jako u “běžné” chřipky. Riziko nastává pro osoby, které se pohybují v kanalizaci a tam, kde vzniká aerosol z odpadní vody. COVID-19 vyloučený močí přežívá cca 2 dny, při vyloučení stolicí je to zhruba týden (ale může to být i 14 dní). Přenos na člověka z exkrementů zatím není znám.

Pokud ano, jak lze nejúčinněji toto šíření potlačit/zastavit?

Vodou se nešíří. Životaschopnost viru je vázána na nositele. Po opuštění těla nositele (přenašeče) přežívají tyto viry v prostředí krátkou dobu. Mimo jiné je i toto důvod, proč se chřipka šíří lépe v období vlhké zimy, kdy vzdušná vlhkost pomáhá přenosu v místech s větší kumulací lidí (nákupní centra, školy, školky…).

Je klasická hygienizace/chlorace dostačující metodou likvidace koronaviru?

Prakticky není možné izolovat čistou kulturu virů a zkusit připravit roztok pro testovací chloraci. Nicméně poměrně vysoká účinnost se dá předpokládat stejně jako u ozonizace a dalších dezinfekčních činidel na bázi aktivního kyslíku. Absolutní účinnost proti virům má UV-záření. Ze separačních metod je to ultrafiltrace a reverzní osmóza. COVID-19 je údajně citlivý na chlorové preparáty, po hygienickém zabezpečení pitné vody není nutné obávat se šíření infekce pitnou vodou.

Otázka infekčnosti a přenosu infekce

Člověk je zřejmě min 1 den před vypuknutím příznaků infekční. Příznaky onemocnění mohou být velmi mírné, mohou se projevit jako běžná sezónní chřipka, mohou mít charakter závažného respiračního onemocnění nebo nemusí být žádné!! Přenos infekce z člověka na člověka je způsoben především kapénkovou nákazou.

Co společnost CHEVAK Cheb, a.s. dělá
pro snížení rizika kontaminace pitné vody?

Všichni zaměstnanci, kteří přicházejí do kontaktu s pitnou vodou, jsou pravidelně proškolováni ze zásad hygienického minima. Provozní pracovníci a vzorkaři centrální laboratoře CHEVAK Cheb, a.s. jsou vybaveni přenosnými analyzátory pro měření koncentrace aktivního chloru ve vodě, což je další stupeň kontroly a ochrany spotřebitele před infekčními onemocněními. Objekty (úpravny, vodojemy, čerpací stanice…) mají buď obsluhu, nebo jsou vybaveny ochranou proti vniknutí cizích osob. Bezpečnostní čidla jsou napojena na centrální dispečink, Policii ČR či Městskou policii.

Existuje možnost nákazy z odpadních vod?

Čistě teoreticky tato možnost existuje u pracovníků provozů kanalizací a čistíren odpadních vod. Riziko je stejně velké, jako v případě nákazy jinou infekcí.
Zvýšené riziko může existovat při činnostech v blízkosti napojení odpadních vod z nemocnic s výskytem infikovaných pacientů.

Pracovníci uvedených provozů jsou standardně vybaveni OOPP minimalizující rizika přenosu infekce z odpadních vod (ochranné oděvy, obuv, rukavice, masky, respirátory).
Ti, kdo se v kanalizaci pohybují, se chrání maskou s biologickým filtrem (respirátorem), který viry zachycuje.
Kanalizační pracovníci po ukončení činnosti dbají na zvýšenou hygienu a používají k dezinfekci rukou dezinfekční prostředky účinné proti virům.

Pracoviště (šatny) těchto pracovníků jsou vybaveny tzv. hygienickou smyčkou. Jedná se o dvě samostatné šatny, kde v jedné odloží pracovníci své pracovní oděvy a přes sprchy prochází do druhé šatny, kde mají své civilní oděvy. Tímto způsobem je minimalizována pravděpodobnost přenosu jakékoli infekce z “pracovního” do “civilního” života.

Doporučené informační zdroje:

http://www.szu.cz/tema/zivotni-prostredi/koronavirus-a-pitna-voda

http://www.szu.cz

https://www.hoax.cz/hoax/retezova-zprava-o-covid19/

© 2021 Chevak, a.s., All Rights Reserved. Designed By Danny