Zákaznická linka: 354 414 200 |  e-mail:  |
Poruchy: 354 597 111, 739 543 471  

Coronavirus infoVážení zákazníci,
v souvislosti s epidemií koronaviru COVID - 19 v posledních měsících sdělujeme touto cestou odpovědi na nejčastější otázky týkající se této problematiky:

Co to koronavirus vůbec je?
Co o něm víme?

Koronaviry jsou velká rodina virů, které mohou způsobit onemocnění u zvířat nebo lidí. U lidí je známo, že několik koronavirů způsobuje respirační infekce sahající od běžného nachlazení po těžší onemocnění, jako je respirační syndrom na Středním východě (MERS) a těžký akutní respirační syndrom (SARS). Poslední objevený koronavirus způsobuje onemocnění koronavirů COVID-19. Koronavirus (Coronavirus) je nově identifikovaný virus patřící do podobné skupiny jako virus způsobující onemocnění SARS (Severe Acute Respiratory Syndrome). Je sedmým známým koronavirem tohoto typu. Sekvenční analýza (detailní analýza DNA) prokázala příbuznost s virem, který v nedávné minulosti způsobil v Asii epidemii “SARS”.

Co je COVID-19?

COVID-19 je infekční onemocnění způsobené nejnovějším objeveným koronavirem. Tento nový virus a nemoc byly neznámé před vypuknutím nákazy v čínském Wu-chanu v prosinci 2019.

Jaké jsou příznaky COVID-19?

Mezi nejčastější příznaky infekčního onemocnění COVID-19 patří horečka, únava a suchý kašel. Někteří pacienti mohou mít bolesti, nosní kongesci, rýmu, bolest v krku nebo průjem. Tyto příznaky jsou obvykle mírné a postupně se zhoršují. Někteří lidé se nakazí, ale nevykazují žádné příznaky a cítí se dobře. Většina lidí (asi 80%) se zotavuje z nemoci, aniž by potřebovala zvláštní léčbu. Přibližně 1 ze 6 lidí, kteří dostanou COVID-19, se stává vážně nemocným a má problémy s dýcháním. Starší lidé a ti, kteří mají základní zdravotní problémy, jako je vysoký krevní tlak, srdeční problémy nebo cukrovka, mají větší předpoklad vážného onemocnění. Asi 2% lidí s touto chorobou zemřelo. Lidé s horečkou, kašlem a dýchacími potížemi by měli vyhledat lékařskou pomoc.

Jak působí na lidský organismus?

Vyvolává onemocnění podobné zápalu plic se suchým kašlem. Je provázen únavou a horečkou. Objevuje se snížené množství bílých krvinek. Průběh je velmi podobný onemocnění způsobeného chřipkovými viry. V některých případech napadá ledviny a v těch nejzávažnějších způsobuje smrt.

Rozdíl mezi koronavirem a klasickým chřipkovým virem?

Chřipka bývá doprovázena bolestmi v krku, ucpaným nosem, rýmou, bolestí svalů a kloubů. Pacienti s koronavirem mívají v počátečních stádiích většinou jen bolesti na plicích a dušnost. Příznaky ale mohou být obdobné jako při sezónní chřipce nebo mohou být mírné, ale nemusí být žádné. V současné době vrcholí chřipková sezóna. Každoročně na chřipku a problém s ní spojené ročně v ČR zemře cca 2000 lidí!

Šíří se vodou nebo ne?

Pravděpodobnost šíření koronaviru pitnou vodou se blíží nule. Tyto viry k úspěšnému přenosu potřebují krátkou dobu zdržení mimo tělo. Přenášejí se tedy kapenkovou cestou (prskání, kýchání), přímým fyzickým kontaktem s nakaženým (doteky a následný vstup do těla ústy nebo sliznicemi), kontaktem s předměty, jichž se dotkl nakažený (dotek a následný přenos ústy nebo sliznicemi). Zvýšená hygiena je nejlepší prevence stejně jako u “běžné” chřipky. Riziko nastává pro osoby, které se pohybují v kanalizaci a tam, kde vzniká aerosol z odpadní vody. COVID-19 vyloučený močí přežívá cca 2 dny, při vyloučení stolicí je to zhruba týden (ale může to být i 14 dní). Přenos na člověka z exkrementů zatím není znám.

Pokud ano, jak lze nejúčinněji toto šíření potlačit/zastavit?

Vodou se nešíří. Životaschopnost viru je vázána na nositele. Po opuštění těla nositele (přenašeče) přežívají tyto viry v prostředí krátkou dobu. Mimo jiné je i toto důvod, proč se chřipka šíří lépe v období vlhké zimy, kdy vzdušná vlhkost pomáhá přenosu v místech s větší kumulací lidí (nákupní centra, školy, školky…).

Je klasická hygienizace/chlorace dostačující metodou likvidace koronaviru?

Prakticky není možné izolovat čistou kulturu virů a zkusit připravit roztok pro testovací chloraci. Nicméně poměrně vysoká účinnost se dá předpokládat stejně jako u ozonizace a dalších dezinfekčních činidel na bázi aktivního kyslíku. Absolutní účinnost proti virům má UV-záření. Ze separačních metod je to ultrafiltrace a reverzní osmóza. COVID-19 je údajně citlivý na chlorové preparáty, po hygienickém zabezpečení pitné vody není nutné obávat se šíření infekce pitnou vodou.

Otázka infekčnosti a přenosu infekce

Člověk je zřejmě min 1 den před vypuknutím příznaků infekční. Příznaky onemocnění mohou být velmi mírné, mohou se projevit jako běžná sezónní chřipka, mohou mít charakter závažného respiračního onemocnění nebo nemusí být žádné!! Přenos infekce z člověka na člověka je způsoben především kapénkovou nákazou.

Co společnost CHEVAK Cheb, a.s. dělá
pro snížení rizika kontaminace pitné vody?

Všichni zaměstnanci, kteří přicházejí do kontaktu s pitnou vodou, jsou pravidelně proškolováni ze zásad hygienického minima. Provozní pracovníci a vzorkaři centrální laboratoře CHEVAK Cheb, a.s. jsou vybaveni přenosnými analyzátory pro měření koncentrace aktivního chloru ve vodě, což je další stupeň kontroly a ochrany spotřebitele před infekčními onemocněními. Objekty (úpravny, vodojemy, čerpací stanice…) mají buď obsluhu, nebo jsou vybaveny ochranou proti vniknutí cizích osob. Bezpečnostní čidla jsou napojena na centrální dispečink, Policii ČR či Městskou policii.

Existuje možnost nákazy z odpadních vod?

Čistě teoreticky tato možnost existuje u pracovníků provozů kanalizací a čistíren odpadních vod. Riziko je stejně velké, jako v případě nákazy jinou infekcí.
Zvýšené riziko může existovat při činnostech v blízkosti napojení odpadních vod z nemocnic s výskytem infikovaných pacientů.

Pracovníci uvedených provozů jsou standardně vybaveni OOPP minimalizující rizika přenosu infekce z odpadních vod (ochranné oděvy, obuv, rukavice, masky, respirátory).
Ti, kdo se v kanalizaci pohybují, se chrání maskou s biologickým filtrem (respirátorem), který viry zachycuje.
Kanalizační pracovníci po ukončení činnosti dbají na zvýšenou hygienu a používají k dezinfekci rukou dezinfekční prostředky účinné proti virům.

Pracoviště (šatny) těchto pracovníků jsou vybaveny tzv. hygienickou smyčkou. Jedná se o dvě samostatné šatny, kde v jedné odloží pracovníci své pracovní oděvy a přes sprchy prochází do druhé šatny, kde mají své civilní oděvy. Tímto způsobem je minimalizována pravděpodobnost přenosu jakékoli infekce z “pracovního” do “civilního” života.

Doporučené informační zdroje:

http://www.szu.cz/tema/zivotni-prostredi/koronavirus-a-pitna-voda

http://www.szu.cz

https://www.hoax.cz/hoax/retezova-zprava-o-covid19/