TZ Prezentacni den

 

 

Prezentační den stavby „Rekonstrukce přivaděčů z prameniště Úpravny vody Nebanice“

Předváděcí den výjimečné stavby „Rekonstrukce přivaděčů z prameniště Úpravny vody Nebanice“, pořádaný investorem, vodohospodářskou společností CHEVAK Cheb, a.s., se uskutečnil 14. června 2018. Důvodem této prezentace byl záměr seznámit její účastníky nejen s  mimořádným regionálním významem realizované investice, ale i se způsobem jejího provedení - bezvýkopovou technologií. Pro pozvané hosty byla na několika místech stavby připravena ukázka praktického provádění této technologie a to zatažení PE potrubí přes redukční čelist do stávajícího potrubí surové vody s přilnutím stěn bez mezikruží.

Prezentační den otevřel zástupce investora této významné stavby, předseda představenstva společnosti CHEVAK Cheb, a.s. Ing. Steffen Zagermann těmito slovy:
„Stavba je pro naši společnost důležitá a význačná především z důvodů zajištění plynulých dodávek pitné vody pro 2/3 okresu Cheb, čili pro více než 60 000 obyvatel území měst Cheb, Františkovy Lázně, Aš, Hranice, Skalná, Plesná a v budoucnu také s možností nouzového zásobování pro obyvatele
okresů Sokolov a Karlovy Vary.“

Prezentačního a zároveň předváděcího dne této stavby se za českou stranu zúčastnili představitelé dotčených měst a obcí, akcionáři a členové dozorčí rady vodohospodářské společnosti CHEVAK Cheb, a.s., zástupci projektantů a projekční kanceláře, dodavatelů stavebních prací i materiálového a technického zázemí, dále vodáren okresů Sokolov, Karlovy Vary, Kraslice i vzdálenějších vodárenských společností - Žďáru nad Sázavou a Plzně. Z německé strany se zúčastnili reprezentanti společností ZWAV Zweckverband Wasser Abwasser Vogtland – Sasko, EMS – Energieversorgung Selb –Marktrewitz za Oberfranken, Wassernachbarschaft /vodní sousedství Tirschenreuth jako města Waldsassen, Tirschreuth, Oberes Fichtelnaabtal a společnosti Main – Donau Netzgeselschaft. Nechyběli ani zástupci státní správy a samosprávy z české strany i sousedního Weidenu a Waldsassenu.

Zvolený způsob rekonstrukce přivaděčů bezvýkopovou technologií představuje vtahování nového potrubí z PE do potrubí stávajícího po úsecích v délkách až 600 m. Pro zatahování jsou použity trubní systémy s PE – 100 a CRP – 100 od společnosti SIMOWA A6. Armaturní šachty jsou vyhotoveny na míru z prefabrikovaných dílů a vystrojené nerezovým potrubím ve výrobním závodě společnosti Bauer Beton.

Zhotovitelem stavby je společnost Josef Pfaffinger Bauunternehmung GmbH z Passau. Stavba byla zahájena předáním staveniště zhotoviteli dne 3.8.2017 a má být hotova do 16 měsíců, tj. do prosince 2018. Celkové investiční náklady stavby se předpokládají ve výši 103 850 000 Kč.

V Chebu 14.6.2018

© 2018 Chevak, a.s., All Rights Reserved. Designed By Danny