Poruchy: 354 597 111 nebo 739 543 471 | Zákaznická linka: 354 414 200 chevak@chevak.cz

CHEVAK Cheb, a.s.

Vítejte na stránkách vodohospodářské společnosti CHEVAK Cheb, a.s. Poskytujeme služby veřejnosti v oblasti zásobování pitnou vodou, odvádění a čištění odpadních vod.

Cheb - Osvobození - Oprava vodovodu

Dne 4.9.2023 bude zahájena oprava vodovodního řadu v Chebu v ulici Osvobození. Jedná se o úsek mezi Hviezdoslavovo náměstím po křižovatku s ulicí Čapkova.

V tomto úseku bude dopravní situace řešena jednosměrným provozem od Hviezdoslavovo náměstí viz dopravní opatření.

Mariánské Lázně

14.8.2023 bude zahájena oprava vodovodního řadu v Mariánských Lázních v ulici Česká. S ohledem na probíhající práce při výměně vodovodu bude částečně omezen dopravní provoz dle přiloženého dopravního opatření.

Mějte spotřebu vody pod kontrolou!

  • Máte vyšší spotřebu vody a nevíte proč?
  • Protéká vám často záchod?
  • Uniká vám voda na zahradě?

Havárie a odstávky v mobilu, faktury s vyúčtováním v e-mailu

  • informace o havárii nebo odstávce vody v mobilu / e-mailu
  • zasílání faktur za vyúčtování vody elektronicky do e-mailu
  • bezplatná služba s okamžitým přehledem

Kvalita vody

Instalujete doma spotřebič a potřebujete informace ke kvalitě dodávané pitné vody? Zajímá vás tvrdost vody v pitné vodě a další informace?

Aktuální havárie a odstávky

Datum hlášeníDatum opravy doObecUliceDruh hlášení
20.9.2023 15:00:0020.9.2023 16:00:00ChebZlatá louka havárie
26.9.2023 8:00:0026.9.2023 16:00:00Vojtanovnení 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 17, 19, 34, 37, 40, 43, 44, 78, 87, 88, 89, 90, 92, 99, 101, 375havárie

Vodovody

Mapa územní působnosti, přípojky, zřízení nové přípojky, vodoměry, osazování, výměny, samoodečty, služba dálkových odečtů, ceníky, kohoutková voda, zajímavosti.

Kanalizace

Mapa územní působnosti, kanalizační přípojky, zřízení nové kanalizační přípojky, odvoz a likvidace odpadu, co do kanalizace nepatří, ceník vodného a stočného.

Laboratoř

Odběry a rozbory vzorků, odpadní vody (např. z domovní ČOV), odpadní vody z lapáku tuků a ORL, pitné vody (např. z domovních studní), povrchové vody (např. rybníky).

Doprava

Vývozy septiků a ČOV (čistíren odpadních vod), čištění kanalizací a svodů, dovoz pitné vody a dovoz materiálu.

Fakturace a reklamace

Zálohy, způsob úhrady záloh a faktur, vyúčtování záloh, reklamace faktur, neuhrazené pohledávky, vzorový dokument faktury a další.

Ceníky a kalkulace

Vodné a stočné, likvidace odpadních vod, speciální doprava a ostatní služby, vyhodnocení kalkulací a další informace o cenách vody.

Vyjadřovací portál

Informace k zobrazení průběhu sítí, stanoviska k existenci sítí, stanoviska k PD (projektové dokumentaci) a napojení, přihlášení do geografického informačního systému (iGIS) pro správce inženýrských sítí, projektanty aj.

Akcionář

Dokumenty ke stažení a podklady týkající se valných hromad (pozvánky, jednací a hlasovací řád, protinávrhy akcionářů, zápisy), výročních zpráv, dalších informací a sdělení „nejen“ pro akcionáře.