Poruchy: 354 597 111 nebo 739 543 471 | Zákaznická linka: 354 414 200 chevak@chevak.cz

Dotace

Společnost CHEVAK CHEB, a.s. realizuje akce z dotačních titulů.

Projekt z fondu evropské unie v rámci národního plánu obnovy 

ekomobilita – chevak cheb, a.s.

Projekty z Fondu životního prostředí při realizaci stavby 

čov cheb – solární sušení kalů

Projekty z Fondu životního prostředí při realizaci stavby Vodovod a kanalizace Tůně, Pomezí nad Ohří“

Projekt – FVE ČOV Plesná – CHEVAK Cheb, a.s.

projekty ve spolufinancování z dotace z Programu pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na realizaci drobných vodohospodářských ekologických akcí

Projekty z Fondu životního prostředí při realizaci stavby „Vodovodní přivaděč Slapany – Starý hrozňatov“

Green Infrastructure 

Opatření víceúčelového využití čistírenských kalů  greenIK

Projekty z Fondu životního prostředí při realizaci stavby „

Zádub – Závišín – tlaková kanalizace

Projekty z Fondu životního prostředí při realizaci stavby „

ČOV Cheb – solární sušení kalů