Poruchy: 354 597 111 nebo 739 543 471 | Zákaznická linka: 354 414 200 chevak@chevak.cz

Vyjadřovací portál

Informace k zobrazení průběhu sítí, stanoviska k existenci sítí, stanoviska k PD a napojení, přihlášení do geografického informačního systému (iGIS) pro správce inženýrských sítí, projektanty aj.