Poruchy: 354 597 111 nebo 739 543 471 | Zákaznická linka: 354 414 200 chevak@chevak.cz

Fakturace a reklamace

Po obdržení odečtů z vodoměrů provedeme vyúčtování spotřeby. Vystavíme fakturu s 14 denní splatností a odešleme způsobem dohodnutým ve smlouvě (poštou, e-mailem, případně datovou formou ISDOC). Pro odesílání e-mailem stačí vyplnit formulář „Souhlas s elektronickým zasíláním daňových dokladů“.

Zálohy

Při uzavření smlouvy, nebo jako přílohu k vystavené faktuře, obdržíte rozpis zálohových plateb za dodávku vodného a stočného. Počet záloh je závislý na sjednané četnosti záloh – 11měsíčních záloh a jedno vyúčtování fakturou nebo 3 kvartální zálohy a jedno vyúčtování nebo roční záloha a jedno vyúčtování.

Splatnost záloh je vždy k 15. dni v měsíci. Plátcům DPH zasíláme ke každé přijaté zálohové platbě daňový doklad.

Výše záloh je stanovena dle spotřeby předchozího období (roku) a je automaticky přepočtena při řádném vyúčtování. Můžete si požádat o změnu výše záloh a to písemně, e-mailem: chevak@chevak.cz nebo osobně v zákaznické kanceláři.

Způsob úhrady záloh a faktur

Inkaso

K tomuto způsobu úhrady nám musíte nahlásit číslo vašeho účtu a zároveň si v bance sjednat povolení k inkasu ve prospěch našeho účtu (14102331/0100 nebo 218122/0800) s dostatečným limitem tak, abychom mohli bezproblémově inkasovat peníze v daném termínu z Vašeho účtu za zálohy a faktury.

Bankovní převod

K tomuto způsobu úhrady nic nedokládáte.

SIPO

K tomuto způsobu úhrady je nutné nám doložit spojovací číslo, které najdete na platebním dokladu České pošty (aby SIPO řádně z naší strany proběhlo, zvažte výši povoleného limitu). Více informací najdete zde: SIPO.

Vyúčtování záloh

Do faktury jsou zahrnuty jen ty zálohy, které byly v době vystavení faktury již uhrazeny. Vznikne-li při vyúčtování přeplatek, je vypořádán dle uzavřeného smluvního vztahu:

  • pokud je ve smlouvě uvedeno „Přeplatek vracet = ANO“, bude vrácen na Vámi uvedené bankovní spojení. V případě, že nemáte uvedené bankovní spojení
    a budete požadovat vrácení přeplatku složenkou, je tato služba zpoplatněna, viz „Ceník ostatních služeb“.
  • pokud je smluvně dohodnuto „Přeplatek vracet = NE“, použijeme přeplatek k úhradě a ponížení záloh na další období.

 

Reklamace faktur

Telefonicky (tel. 354 414 200)

Pro tuto komunikaci si prosím připravte „Číslo odběrného místa“ (uvedeno na faktuře nebo ve smlouvě), případně „Variabilní symbol reklamované faktury“ a to k urychlení naší vzájemné telefonické komunikace.

Osobně

Návštěvou zákaznické kanceláře, kde u našich přepážek v příjemném prostředí reklamaci vyřídíte.

Poštou nebo e-mailem

V tomto případě nám zašlete originál faktury s popisem problému na adresu naší společnosti nebo email: chevak@chevak.cz. Podrobné informace viz „Reklamační řád“.

Neuhrazené pohledávky

V případě, že neobdržíme úhradu faktury nebo zálohy ve lhůtě splatnosti, zašleme Vám po třech dnech upozornění formou SMS nebo e-mailu. Není-li provedena úhrada po tomto upozornění, zasíláme po 15-ti dnech od data splatnosti 1. upomínku. Není-li ani po tomto upomenutí pohledávka uhrazena, zasíláme po 25-ti dnech od data splatnosti Oznámení o přerušení dodávky pitné vody. Součástí tohoto oznámení je výše neuhrazené pohledávky a poplatek za náklady spojené s upomínáním viz ceník ostatních služeb. Zaplacením celé pohledávky bude přerušení dodávky vody pozastaveno (doporučujeme zákazníkům si u nás ověřit příjem úhrady za pohledávku – k tomu využijte zákaznické kanceláře).

Pokud neobdržíme úhradu ani na základě tohoto oznámení, jsme povinni Vám na odběrném místě přerušit dodávku pitné vody. Případná neuhrazená pohledávka bude předána právnímu oddělení k soudnímu vymáhání.

V případě skutečného přerušení dodávky pitné vody z důvodu nezaplacení pohledávek jsme při obnovení dodávky vody nuceni účtovat služby dle aktuálního ceníku.