Poruchy: 354 597 111 nebo 739 543 471 | Zákaznická linka: 354 414 200 chevak@chevak.cz

Laboratoř

Jsme akreditovanou laboratoří a nabízíme komplexní laboratorní služby.

Služby nabízené laboratoří

  • Akreditované odběry a rozbory pitných vod a vod používaných k výrobě pitné vody (podzemní, povrchová voda), případně odběr vody z domovní studny a odběry surové vody.
  • Akreditované odběry a rozbory odpadní vody a rozbory kalů.
  • V případě potřeby zajištění rozborů v subdodavatelských laboratořích.
  • Interpretace naměřených výsledků a odborná stanoviska.

Osvědčení o akreditaci

V útvaru laboratoře provádíme interní rozbory pro vlastní potřebu společnosti CHEVAK Cheb, a.s. i externí rozbory pro jiné společnosti, obce, soukromé osoby, které o rozbor požádají.

Laboratoř je akreditovaná Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. pod číslem 1442. Je držitelem Osvědčení o akreditaci č.: 77/2023 ze dne 20.02. 2023 v rozsahu uvedeném v příloze P499_2022_CS (Akreditované subjekty/Všechny subjekty/Vyhledávání/Chevak na základě splnění akreditačních kritérii podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018).

Fotogalerie