Poruchy: 354 597 111 nebo 739 543 471 | Zákaznická linka: 354 414 200 chevak@chevak.cz

Odečty vodoměrů a spotřeba

Odečty vodoměrů osazených na přípojkách jsou prováděny v pravidelných intervalech. Další možností je nahlášení stavu zákazníkem přes e-mail nebo jako odpověď na doručenou sms (je-li mobilní telefonní číslo poskytnuto společnosti). CHEVAK Cheb, a.s. preferuje nahlášení stavu přímo do online formuláře, který je uveden níže.

Formulář pro nahlášení stavu vodoměru

5 + 2 =

Společnost CHEVAK Cheb, a.s. shromažďuje a zpracovává osobní údaje v tomto formuláři pouze za účelem fakturace služeb v souladu se smlouvou. Tyto údaje nejsou předávány žádným dalším příjemcům, budou uchovány v souladu se zákonnými lhůtami a poté skartovány.

Číslo odběrného místa: uvádí se vždy.

Jméno odběratele: vyplňte, na koho je sepsána smlouva o OM. Uvádí se pouze v případě firemního zákazníka.

Jméno a příjmení: uvádí se, pokud se liší od vlastníka.

Příklad vyplnění formuláře pro nahlášení stavu vodoměru