Poruchy: 354 597 111 nebo 739 543 471 | Zákaznická linka: 354 414 200 chevak@chevak.cz

O společnosti

Jsme regionálním dodavatelem služeb v oblasti zásobování pitnou vodou a odvádění a čištění odpadních vod v lokalitě Ašska, Chebska a Mariánskolázeňska. Zároveň poskytujeme služby v oblasti dovážení a likvidace odpadních vod, vybraných odpadů a dalších přidružených služeb. Neustálé zlepšování našich služeb je naší prvořadou prioritou.

Posláním společnosti CHEVAK Cheb, a.s. jako vlastníka i provozovatele vodohospodářského majetku je zajišťovat v souladu s požadavky akcionářů a legislativy kvalitní, spolehlivé a cenově dostupné služby spočívající ve výrobě a dodávce pitné vody a odvádění a čištění odpadních vod.

Aktuálně v Chevaku

Projekt environmentálního vzdělávání dětí a mládeže

Projekt environmentálního vzdělávání dětí a mládeže

CHEVAK Cheb, a.s. podporuje vzdělávací projekty se zaměřením na ekologii. Základem této strategie je finanční podpora praktického vzdělávání v oblasti životního prostředí a výchova k odpovědnosti v životě za zachování zdravého životního prostředí....

whistleblowing