Poruchy: 354 597 111 nebo 739 543 471 | Zákaznická linka: 354 414 200 chevak@chevak.cz

Akcionář

Vážení návštěvníci našich webových stránek. Sekce Akcionář je určena především pro akcionáře společnosti CHEVAK Cheb, a.s., kde jsou dostupné a ke stažení všechny důležité dokumenty a poklady týkající se valných hromad společnosti CHEVAK Cheb, a.s. (pozvánka, jednací a hlasovací řád, zveřejnění protinávrhů akcionářů, zápis z valné hromady ad.), výroční zprávy společnosti CHEVAK Cheb, a.s., dalších informací a sdělení „nejen“ pro akcionáře.

Valné hromady

Výroční zprávy

Prohlášení akcionářům