Poruchy: 354 597 111 nebo 739 543 471 | Zákaznická linka: 354 414 200 chevak@chevak.cz

Havárie, odstávky, dopravní omezení

Pokud potřebujete ohlásit havárii, která dosud není uvedena na tomto webu, volejte prosím poruchovou a havarijní službu.

Non-stop služba

Tel.: +420 354 597 111
Tel.: +420 739 543 471

Aktuální havárie a odstávky

Aktuálně nejsou žádné poruchy ani plánované odstávky.

Po dobu přerušení dodávky vody Vám doporučujeme nechat uzavřené všechny uzávěry studené a teplé vody, neuvádět do provozu pračky, myčky nádobí a jiné spotřebiče, jejichž provoz je závislý na dodávce vody. Přívod vody do objektu můžeme v průběhu oznámení termínu z technických důvodů na krátkou dobu otevřít a opětovně uzavřít. Po obnovení dodávky dojde ve vnitřním rozvodu objektu k zabarvení vody, proto doporučujeme odběratelům nejdříve vnitřní rozvody vody před používáním odpustit.

Cheb – Smetanova

Práce na obnově vodovodního řadu v Chebu ve Smetanově ulici pokračují

V loňském roce byla zahájena obnova vodovodního řadu ve Smetanově ulici v Chebu. Z důvodu komplikací vzniklých zjištěním křížení a kolizí vodovodu s ostatními inženýrskými sítěmi, které se lišilo od původních předpokladů a z důvodu následných nevhodných klimatických podmínek se stavbu nepodařilo do konce roku 2023 dokončit. Pro bezproblémový provoz v zimním období a zimní údržbu byla komunikace zapravena provizorním živičným povrchem. V letošním roce stavba pokračuje a je koordinována s rekonstrukcí Amerického mostu i z důvodu maximálního zkrácení doby dopravních omezení v této lokalitě.

Ukončení stavebních prací obnovy vodovodního potrubí a obnovení plného provozu je plánováno do 21.6.2024

Podrobnější popis dopravního omezení: Částečná uzavírka provozu – ul. Smetanova, Cheb: Doprava: Cheb

Cheb – Oprava kanalizačních poklopů v ulici Májová

Z důvodu opravy kanalizačních poklopů v ulici Májová dojde ve dnech 5. – 7. června 2024 k omezení průjezdu do jednoho pruhu.

Děkujeme za vaše pochopení a omlouváme se za případné nepříjemnosti.