Poruchy: 354 597 111 nebo 739 543 471 | Zákaznická linka: 354 414 200 chevak@chevak.cz

CHEVAK Cheb, a.s.

Vítejte na stránkách vodohospodářské společnosti CHEVAK Cheb, a.s. Poskytujeme služby veřejnosti v oblasti zásobování pitnou vodou, odvádění a čištění odpadních vod.

Oznámení o uzavření zákaznické kanceláře v Mariánských Lázních

Vážení zákazníci,

rádi bychom vás informovali, že zákaznická kancelář v Mariánských Lázních bude v termínu od 3. července do 10. července uzavřena.

Děkujeme za pochopení a omlouváme se za případné nepříjemnosti.

S pozdravem,
CHEVAK Cheb, a.s.

Oprava kanalizačních poklopů v ulici Májová

Oznámení o uzavření zákaznické kanceláře v Mariánských Lázních

Vážení zákazníci,

rádi bychom vás informovali, že zákaznická kancelář v Mariánských Lázních bude v termínu od 3. července do 10. července uzavřena.

Děkujeme za pochopení a omlouváme se za případné nepříjemnosti.

S pozdravem,
CHEVAK Cheb, a.s.

OZNÁMENÍ O ZMĚNĚ SAZBY DPH

Vážení zákazníci,

rádi bychom vás informovali o důležité změně týkající se sazby DPH. S účinností od 1.1.2024 bude sazba DPH zvýšena z 10 % na 12 %.

Z důvodu této změny se může projevit vzniklý přeplatek z vyúčtovaných záloh. Chtěli bychom vás ujistit, že veškeré finanční transakce budou aktualizovány v souladu s novou sazbou DPH.

V případě, že vám z této změny vznikne přeplatek, bude vám tato částka vrácena. Proces vrácení přeplatku bude proveden co nejdříve, aby byla zachována transparentnost a férový přístup ke všem našim klientům.

Děkujeme za vaši trpělivost a pochopení v této věci. Pokud máte nějaké otázky nebo potřebujete další informace, neváhejte nás kontaktovat.

Mějte spotřebu vody pod kontrolou!

  • Máte vyšší spotřebu vody a nevíte proč?
  • Protéká vám často záchod?
  • Uniká vám voda na zahradě?

Pravidelné odpouštění vody

jednoduché opatření k zajištění čerstvé pitné vody

Havárie a odstávky v mobilu, faktury s vyúčtováním v e-mailu

  • informace o havárii nebo odstávce vody v mobilu / e-mailu
  • zasílání faktur za vyúčtování vody elektronicky do e-mailu
  • bezplatná služba s okamžitým přehledem

Kvalita vody

Instalujete doma spotřebič a potřebujete informace ke kvalitě dodávané pitné vody? Zajímá vás tvrdost vody v pitné vodě a další informace?

Aktuální havárie a odstávky

Aktuálně nejsou žádné poruchy ani plánované odstávky.

Vodovody

Mapa územní působnosti, přípojky, zřízení nové přípojky, vodoměry, osazování, výměny, samoodečty, služba dálkových odečtů, ceníky, kohoutková voda, zajímavosti.

Kanalizace

Mapa územní působnosti, kanalizační přípojky, zřízení nové kanalizační přípojky, odvoz a likvidace odpadu, co do kanalizace nepatří, ceník vodného a stočného.

Laboratoř

Odběry a rozbory vzorků, odpadní vody (např. z domovní ČOV), odpadní vody z lapáku tuků a ORL, pitné vody (např. z domovních studní), povrchové vody (např. rybníky).

Doprava

Vývozy septiků a ČOV (čistíren odpadních vod), čištění kanalizací a svodů, dovoz pitné vody a dovoz materiálu.

Fakturace a reklamace

Zálohy, způsob úhrady záloh a faktur, vyúčtování záloh, reklamace faktur, neuhrazené pohledávky, vzorový dokument faktury a další.

Ceníky a kalkulace

Vodné a stočné, likvidace odpadních vod, speciální doprava a ostatní služby, vyhodnocení kalkulací a další informace o cenách vody.

Vyjadřovací portál

Informace k zobrazení průběhu sítí, stanoviska k existenci sítí, stanoviska k PD (projektové dokumentaci) a napojení, přihlášení do geografického informačního systému (iGIS) pro správce inženýrských sítí, projektanty aj.

Akcionář

Dokumenty ke stažení a podklady týkající se valných hromad (pozvánky, jednací a hlasovací řád, protinávrhy akcionářů, zápisy), výročních zpráv, dalších informací a sdělení „nejen“ pro akcionáře.